Ion Munteanu: „Omul fără Dumnezeu…”

De la întruparea Fiului lui Dumnezeu, omul e legat pe veci de Hristos – şi taina omului nu poate fi despărţită de taina lui Hristos. Dacă abordăm omul făcând abstracţie de Hristos, îl reducem pe om la statura şi valoarea sa de animal, îl desconsiderăm şi devalorizăm.”Noi suntem convinşi – spune Levi Strauss, unul din cercetătorii structuralismului anthropologic – că scopul ultimo al ştiinţei despre om este nu de a-l confirm ape om, ci de a-l dizolva”(1). Dezumanizarea la care asistăm astăzi are chiar această cauză principală: despărţirea omului de Hristos, de Dumnezeu. Iar “semnul vieţii noastre se descoperă numai atunci când ne descoperim rădăcinile noastre adânc înfipte în realitatea tainică, în Hristos”(2). Cu alte cuvinte, fără credinţa în Dumnezeu – viaţa omului e marcată de nonsense. Succesele şi bucuriile, truda lui, faptele sale bune – nu duc nicăieri, nu oferă nicio recompensă care să dureze şi care să-l mulţumească pe om, pentru totdeauna. Binele şi răul nu mai contează, fiindcă este suprimată conştiinţa, iar libertatea este şi ea fără conţinut, în absenţa lui Dumnezeu – şi nu are niciun rol, deoarece nu mai există responsabilitatea cu valoare eternă. Acolo unde nu e Dumnezeu, nu mai este nici om adevărat. Pierderea chipului lui Dumnezeu antrenează dispariţia omului adevărat, dezumanizează lumea, înmulţeşte demonizaţii. “Absenţei lui Dumnezeu I se substituie apăsătoarea prezenţă a unui obsedat de sine însuşi, a unui auto-idol”(3). Exacerbarea bunăstării materiale şi a belşugului e un semn al autoidolatrizării sau al iubirii de sine – cu consecinţe grave asupra echilibrului sufletesc al omului, iar concurenţa nemiloasă dintre el şi semeni îl abrutizează şi îl timorează, provocându-l să încerce orice pentru a-şi atinge scopul.

Tot ceea ce a inventat omul şi a creat în ştiinţă, cultură, artă şi în primul rand în tehnică – toate mijloacele moderne, mecanice şi electronice, din toate domeniile – au fost create pentru uşurarea muncii şi ridicarea calitativă a nivelului vieţii omului. Dar acţionând în mod autonom şi crezându-se Dumnezeu, omul a pierdut relaţia cu Creatorul universului şi, deci, cu ceea ce este universal valabil. Lipsindu-I Modelul-HRISTOS, omul modern caută modele printer oameni, dar din cauza confuziei generale, promovată de el însuşi, prin îndepărtarea şi nesocotirea Revelaţiei dumnezeieşti – singurul criteriu universal valabil! – şi, în locul supremaţiei valorilor divine, de ADEVĂR, BINE şi FRUMOS, omul modern declarându-se pe sine “măsura tuturor lucrurilor” – hotărăşte singur ce e bine ş ice e rău, cine e bun şi cine e rău. Aşa se face că el îşi caută şi găseşte drept modele personae imorale, “fără căpătâi” şi fără Dumnezeu, numai pentru că ele au fost declarate “vedete”, “staruri” sau “megastaruri”. Confuzia dintre bine şi rău, dintre adevăr şi minciună, dintre frumos şi urât, dintre MUZICĂ ŞI ZGOMOT!!! – dintre opere de artă sau cultură – şi kitsch!!! – dintre moralitate şi imoralitate, confuzie generată de indiferenţa faţă de Persoana lui Hristos – au dus la răsturnarea scării valorilor: sfântul este desacralizat, iar “starul”, chiar dacă este immoral, este idolatrizat. “Căci două rele a făcut poporul meu: pe Mine, izvorul apei celei vii, M-a părăsit – şi şi-au săpat fântâni sparte, care nu pot ţine apă”(4).

Mai mult decât atât, acum, când ideologiile au dispărut şi au rămas religiile – se găsesc “experţi” care ştiu să fructifice timpul şi vremurile în folosul lor material, dar şi să sape la temelia creştinismului – şi, în sperţă, a Adevărului – singura religie care a reuşit să menţină omul în adevărata moralitate. Astfel, EI, aceşti oameni lipsiţi de Dumnezeu, au ajuns să facă chiar şi din religie un produs comercial – şi, prin blasfemii inimaginabile, dând acest “produs”, fără remuşcări, doritorilor de “noutăţi”, celor care se simt atraşi de senzaţional. Mai mult, când hulesc sau “iau în deşert numele Domnului (5), comit un păcat împotriva Duhului Sfânt, iar noi ştim că “orice păcat şi orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta(…), nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie”. Căci cei care mercantilizează religia cea adevărată sunt “ucigaşi de Hristos”, iscarioteni şi ucigaşi de suflete, iar Mântuitorul ne-a vorbit despre aceasta: “Vine ceasul când tot ce vă va ucide (n.n.: chiar şi sufleteşte) crede că adduce închinare lui Dumnezeu”(7). Aşa se face că, tot mai mult, mai ales în ultima vreme, au apărut tot felul de erori, abateri de la dreapta credinţă, rătăciri, concepţii false, erezii, minciuni, eresuri – formulate în cărţi, filme şi reportaje, care au făcut înconjurul lumii şi care s-au trades în aproape toate limbile pământului – şi care “au răstignit” – pentru a câta oară? – cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi, pe Dumnezeu-Fiul, contestându-I – iarăşi! – pentru a câta oară? – dumnezeirea şi blasfemiind, în fel şi chip, creştinismul – a se citi ORTODOXIA – religia iubirii. Ne întrebăm: de ce toate acestea? Răspunsul ni-l dă Sf. Apostol Pavel:” Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi”(8).

ACeste scrieri, dintre care unele au fost şi ecranizate, nu sunt nici primele şi, probabil, nici ultimele, de acest gen, apărute. Chiar din primele secole existau acele scrieri apocrife, care s-au dovedit a fi neautentice – apoi scrierile eretice blasfematoare, care continuă şi astăzi – şi pe care Biserica Mântuitorului Hristos nu le-a privit niciodată cu îngrijorare, pentru că, întotdeauna, controversele au făcut ca adevărul să triumfe, pentru că adevărul e călăuzit de Hristos Cel Ce este:”Calea, Adevărul şi Viaţa”(9).

Cum te poţi îmbogăţi rapid – inducând în eroare şi ucigând milioane de suflete

Beneficiind de un “marketing” extraordinary de produse pentru “amuzament” (pentru unii amatori de fantasme), cărţi precum: Ultima ispită a lui Hristos(10), Codul lui da Vinci, Evanghelia după Iuda şi altele – au avut succesul scontat. Ca o curiozitate – ne informează prof. Romeo Ene, pe a cărui documentare ne vom baza, în mare parte, şi în cele ce urmează (11) şi pentru a ne face o idee despre ce înseamnă lumea “show-bussiness”-ului cartea lui Dan Brown, Codul lui da Vinci, a fost vândută în peste 60,5 miliarde de exemplare(12) şi a “umflat” conturile scriitorului cu suma de 250 de milioane de euro. Cartea a fost ecranizată – cu cheltuieli de 125 de milioane de euro, iar încasările au fost de peste 750 de milioane de euro, numai din vânzarea de bilete – nemaisocotindu-se vânzarea drepturilor de televizare etc. Ecranizarea a fost fluierată, huiduită de spectatori, în timpul Festivalului de la Cannes(Franţa), iar cei prezenţi au spus, printre altele, că cine cumpără un billet la acest film, îl vinde pe Hristos! Pentru aceşti indivizi, credinţa nu are nicio valoare, de aceea şi pot produce astfel de blasfemii.

Dar şirul blasfemiilor şi diversiunilor nu s-a oprit aici. S-a aruncat pe piaţa mass-media o altă “bombă”, menită să lovească creştinismul chiar în temelia lui – Învierea Domnului – realitatea Învierii Întemeietorului lui: descoperirea unui “nou mormânt” al Mântuitorului Iisus Hristos.

De fapt, ce s-a întâmplat?

Folosind documentaţia prof. Ene, constatăm: La 28 martie 1980, în cartierul Talpiot din Ierusalim (Israel), săpându-se fundaţia unui viitor complex rezidenţial, s-a descoperit un cavou – despre care, ulterior, s-a dovedit că data din timpul celui de-al doilea Templu (536 î. H.-70 d.H.), în care arheologul Amos Kloner, prof. la Universitatea “Bar Illan”, din Ramat-Gan – localitate-satelit a oraşului Tel Aviv – a găsit zece sarcofage din calcar, folosite ca osuare, pentru cei înmormântaţi acolo, care au fost mutate şi păstrate în arhiva Autorităţii Israeliene pentru Antichităţi. Din primele cercetări, prof. Kloner a constata că trupurile descoperite au fost în criptă, la un interval de 200 (două sute) de ani. Unele sicrie aveau inscripţii. Descifrarea a fost făcută public, în 1997, de acelaşi profesor – şi s-a părut interesant că numele unor personae, Ioshua, Iose Iudah, fiul lui Ioshua, Matia, Mariamne – coincide cu unele nume din Sf. Scriptură a Noului Testament – iar postul britanic de televiziune BBC a realizat repede un documentar, în care prezenta mormântul şi numele găsite acolo. Materialul a fost difuzat şi la noi, pe canalul naţional TV, în Postul Mare 1997. Oamenii de cultură, precum Theodor Backonsky (13), au dezbătut subiectul, care însă a rămas fără mare vâlvă publică.

La data de 4 martie 2007 – coincidenţă! – tot în Postul Sfintelor Paşte, Televiziunea Discovery a transmis, pe unul din posturile sale , un document, numit, în limba engleză: “The Lost Tomb of Jesus” – în rom.: Mormântul pierdut al lui Iisus”, dar care a fost trades de mass-media româneascî în mod tendenţios, din păcate, drept “Adevăratul mormânt al lui Iisus”(deh, “să n-avem şi noi faliţii noştri”?). Alte 3 canale de TV – din Anglia, Canada şi Israel – au preluat, concomitant, documentarul – şi l-au transmis, la rândul lor, în întreaga lume. Pentru ca “opera” să fie completă, au însoţit documentarul cu o carte, numită “MOrmântul familiei lui Iisus” – semnată de Simcha Jacobovici(14), producătorul filmului documentar şi de Charles Pellegrino, istoric care, la rândul lui, a numit cartea:”Cripta familiei lui Iisus – descoperirea, cercetarea şi probele care ar putea schimba istoria” – carte care, probabil, va umple şi ea buzunarele celor doi, dar, în niciun caz, nu va schimba istoria…(va urma)

NOTE BIBLIOGRAFICE ŞI EXPLICATIVE

1-Levi Strauss, Euharistia, Taina Împărăţiei – trad. de Pr. Boris Răduleanu, Ed. Anastasia, Buc., 2006.2-Pr. prof. dr. D. Popescu, Omul fără rădăcini, Ed. Nemira, Buc., 2001, p. 21.3-Paul Evdochimov, Vârstele vieţii spirituale, Ed. Cristiana, Buc., 1993, p. 76.4-Ieremia, 2, 13.5-Ieşire, 20, 17.6-Matei, 13, 31-32.7-Ioan, 16, 2. 8-I-Corinteni, 11, 19. 9-Ioan, 14, 6.10-Nikos Kazantzakis (1883-1967), 1958 – autorul lui Alexis Zorba. Pentru această scriere, B.O.Greacă l-a excomunicat. În anul 1988, regizorul american Martin Scorsese a ecranizat acestă carte, iar filmul a fost nominalizat la Premiile Oscar ale Academiei Americane de Film şi a produs repulsie în întreaga lume.11-Romeo Ene, prof. S.A.M. nr. 2 – Verneşti-Buzău – Minciuna secolului – Un alt mormânt al lui Iisus? O realitate…ireală, în Glasul Adevărului, serie nouă, an XVIII, nr. 148, aprilie-iunie 2007, p. 49 şi urm.12-În România, preţul unui exemplar e de 20 euro.13-Theodor Baconsky – fost ambassador al României la Vatican.14-Simcha Jacobovici, directorul filmului documentar – s-a născut în 1953, în loc. Petach Tikwah (la 7 km de Tel Aviv), ca fiu al unor evrei emigranţi din România – dar crescut în Montreal (Canada). Vorbeşte fluent engleza, franceza, ebraica şi româna. A înfiinţat Biroul Universitar Canadian al Sioniştilor din Canada, iar filmele sale tratează probleme ale istoriei evreilor. Mai are un documentar, în sensul celui comentat, numit Iacob, fratele lui Iisus”. Are, deci, experienţă, în astfel de “făcături”…

preot prof. Ion Munteanu

Reclame

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: