Adrian Botez: “Nacazanie silnim” – sau certare celor PUTERNICI (…prin scârţâitul, “de meserie”, al penei…)

Am trimis, pe 4 aprilie 2007, unui cotidian (mai exact, unei anume ziariste-şefe!) focşănean de mare tiraj (de curând, nominalizat pentru premiul “Dumitru Tinu”, prin mânuţa “intelectissimului” domn Cristian Tudor Popescu – ceea ce nu echivalează, nicidecum, cu girul valorii autentice şi al moralităţii / spiritualităţii…) – luarea noastră de poziţie, faţă de blasfemierea organizată (cu „sediul” în Televiziunea Naţională Română – TVR-1…), împotriva lui Hristos (chiar în Săptămâna Patimilor!… – marţi, 3 aprilie 2007) şi, deci, a Sfintei Sărbători a Paştelui – iar reacţia ziaristei-şefe focşănene, proaspăt şi “trâmbiţos” cvasi-decorate (de către un “liber-cugetător”…), a fost:

a-în primă instanţă, extrem de binevoitoare, umană şi raţională (doamna ziarist-şef cu pricina făgăduia publicarea, în respectivul cotidian, a articolului de atitudine – cu nişte ajustări, doar, la capitolul „număr de semne”…),

b- pentru ca, la nici 24 de ore, aceeaşi ziaristă-şef, la semnalul/comanda supra-şefilor ei direcţi “din cerurile politicii”, să aibă o reacţie cu totul disproporţionată, acuzându-l, într-un subtext destul de ipocrit („Nu avem nimic împotriva criticilor la adresa emiunii, a invitaţilor sau a subiectului adus in discuţie ori a poziţiei dumneavoastră, privind emisiunea în cauză”), pe subsemnatul, că-şi permite să insulte „pe marii oameni de cultură ai României”(Iaru şi Mihaiu…) – şi „trăgându-l (pe subsemnatul) de urechi”, cu privire la limbajul folosit (atenţie!!!) de subsemnatul, faţă de invitaţii emisiunii, dar neavând ABSOLUT NICIO OBIECŢIE, cu privire la limbajul (şi „ideatica”…) invitaţilor de pe postul naţional, faţă de Hristos!!! : “ci exclusiv impotriva limbajului folosit cu generozitate în expunerea dvs. […] mizeriile scrise de dvs. [sublinierea mea]. Sper să ne înţelegeţi [n.mea: cum aş fi putut să nu…] decizia, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră sunteţi dascăl-profesor, deci responsabil cu sufletele şi minţile tinerilor, care se numără printre cititorii noştri” – n. mea: dom’le, straşnic ce mai combate “pedagoga pedagogilor”…phiii, ce perdaf extra-moral! – şi ce milă faţă de sufleţelul tinerilor!!! – îţi dau lacrimile, nu alta, zău…

Personal, noi, după 30 de ani de muncă istovitoare, strivitoare (dar nu fără rod şi folos!!!) în învăţământ, nu simţim nevoia să urmăm cursurile de Pedagogie ale respectivei ziariste-şefe. Personal, noi ne declarăm, deschis, creştin-ortodox – şi cititor REAL al Sfintelor Scripturi: deci, noi putem da mărturie că însuşi Hristos-Dumnezeu, MODELUL NOSTRU UMANO-DIVIN – în cadrul disputelor oratorice, PENTRU ADEVĂR, cu fariseii Templului din Ierusalim, nu era deloc “academic” în exprimare – ci extrem de vehement-expresiv… ( şi, fără cea mai mică îndoială, printre gură-cască din faţa Templului din Ierusalim, erau şi destui copii şi tineri – dar Hristos nu era ipocrit, precum “scârţarii de meserie” de azi: el ştia că tinerii trebuie “zgâlţâiţi” prin expresivitatea limbajului, pentru a învăţa să deosebească, lămurit, Albul de Negru – iar discursul nonvehement [ dar NU şi academic!!! – pentru că Hristos se adresa oamenilor toţi, de “toată mâna, mintea şi cultura”!!!] – era rezervat, de Hristos, exclusiv lecţiilor “parabolice”, din liniştea câmpiilor, livezilor şi ţărmurilor Mării Galileii): ”Nebuni şi orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfinţeşte aurul ? (…). Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici!(…). Călăuze oarbe, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!(…) Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?” – cf. Matei, 22, 17-23-24-33 etc. etc. etc. Şi nimeni nu a etichetat, până azi, drept “nişte mizerii”, limbajul lui Hristos – aşa cum şi-a permis, faţă de limbajul îndreptăţitei noastre revolte ( e drept, nu de Hristos, dar de frate mai mic al lui Hristos…), această “scârţa-scârţa pe hârtie” de Focşani, doctorandă în găini sfeterisite!

Ca urmare, am hotărât să oferim, spre judecata cititorilor noştri, ambele variante ale luării de poziţie a subsemnatului: I-cea din ante-poziţionarea redacţional-focşăneană, faţă de “correctness polical”, în materie de injurii şi blasfemii, aduse lui Hristos-Dumnezeu – respectiv II-cea post-poziţionată faţă de atitudinea redacţional-focţăneană, în raport cu aceeaşi “correctness polical”(varianta a doua, cu clare accente parodice – dar nu şi deschise, aceste accente, percepţiei cititorului de rând – cum n-ar fi fost percepute astfel de “subtilităţuri/delicateţuri”, de către plebeii din faţa Templului din Ierusalim…- asistenţi gură-cască la “filipicele” anti-fariseice ale lui Hristos… – ei bine, varianta a doua era cât pe ce să fie publicată!!! dacă nu i-aş fi transmis, prin e-mail, respectivei doamne redactor – că mă doare “fix în cot” – îl citez pe marele actor Anthony Hopkins, faţă în faţă cu însăşi Moartea!!!, în Întâlnire cu Joe Black… – , dacă ziarul domniei sale mă publică în vreun fel sau nu, dacă fiţuica domniei sale există pe faţa pământului, ori ba…: nu-mi făcea mie un favor publicându-mi luarea de atitudine – ci-şi făcea sieşi, şi făcea oamenilor care, încă, vor să fie oameni – un defavor moral, nepublicând-o!!!).

Să vă daţi şi dvs. seama, “pe viu”, ce înseamnă efectele lui “correctness polical”(care seamănă, al naibii de mult, cu efectele “Academiei” P.C.R. – MĂREAŢA ŞCOALĂ, FORMATOARE DE CADRE DE NĂDEJDE ALE PARTIDULUI – Ştefan Gheorghiu”…), faţă de aşa-zisa şi mult-trâmbiţata “libertate a presei”-a exprimării, postrevoluţionare…Şi cât de departe (sau de aproape…) vom mai fi fiind noi, în presa postrevoluţionară (nu doar judeţeană, ci şi naţională şi internaţională – a se vedea cazul GOMA-STOICIU/vs/ MANOLESCU-U.S.R., din 2006, de la centenara revistă bucureşteană Viaţa Românească!!! – doamna redactor cu pricina are, în toată daravera asta, doar rolul de “revelator fotografic”, al unei stări de fapt, pe care o ştiam/cunoşteam de multă vreme – cf. legea 107/2006…), faţă de “ascuţirea luptei de clasă” şi “înfierarea cu mânie proletară” a “drogului religiei”…

Dacă n-ar fi aşa, atunci de ce a trebuit ca un oarecare profesoraş din Adjud, să trebuiască a semnala (unui câtumai nominalizatul la “Oscar”-ul presei [ o citez pe doamna…] cotidian “capitalist”), O BLASFEMIE, emisă de postul naţional? În definitiv, ce altă treabă mai importantă au ziariştii contemporani, dacă nu să semnaleze, în primul rând, AUTENTICELE pericole de moarte, în care se află oamenii/omenirea mileniului III – din punct de vedere FIZIC ŞI SPIRITUAL? În definitiv, care este motivul nominalizării la premiu, a respectivului cotidian focşănean, domnule C.T.Popescu? Că i-a crescut tirajul? Păi, pe când era domnul Ion Cristoiu la Evenimentul zilei, acesta obţinuse cea mai ameţitoare creştere de tiraj postdecembristă!!! – dar nu prin îngrijorări şi pedagogìi moral-spiritualiste (de care oamenii epocii noastre au nevoie ca de apă în deşert!), ci pozând, pe prima pagină, lungimea excepţională a unui anume membru…Nu creşterea tirajului, cu orice preţ, trebuie să fie criteriul de evidenţiere a unei gazete – ci cât de mult bine şi cât de mare îndreptare/educare spirituală a adus/aduce ea oamenilor unei ţări (sau lumii)… – dacă va fi adus, cândva, aşa ceva, sau va fi aducând…

Deci, cu tot cvasi-premiul lor (evanescent!), le indicăm respectivilor “scârţâitori” de la Focşani – ca la Circulaţia Rutieră, cu: AŞA DA! , respectiv: AŞA NU! (ca să poată pricepe până şi inteligenţele lor “ştefangheorghieşti”!!!) modul cum se scrie/vs/cum nu se scrie, despre o blasfemie – adică despre cel mai toxic-periculos agent de distrugere a Spiritului Uman Terestru (lucru în legătură cu care nicio gazetă românească nu are experienţă… – după câte am văzut, în aceste ultime zile):

VARIANTA I: AŞA DA!

„Idioţii naţionali” – sau: Necesitatea Toleranţei Zero – Adevărata Toleranţă

La TVR-1 (adică, la Televiziunea Naţională!!!), în seara zilei de 3 aprilie (adică, în plină Săptămână a Patimilor Domnului Nostru Iisus Hristos!!!) – în emisiunea Între Bine şi Rău, realizatorul emisiunii, LIVIU MIHAIU, un individ despre care toţi ştim că nu-l dau afară din casă nici mintea şi nici morala – s-a dat de ceasul morţii, un ceas întreg, cu tot cu “ceata” lui de invitaţi – să pună sub semnul celei mai greţoase relativizări şi înjosiri, Chipul şi Sfinţenia Dumnezeului nostru Hristos.

Hristos, Dumnezeu şi Om (MODELAR! – Pilat nu era Liviu Mihaiu, când exclama: “Ecce homo!”) , a fost supus, din punct de vedere moral-spiritual, unui înnoit şi încă mai înjositor Calvar, decât cel de la anul 33 şi 6 luni. Scuipat, batjocorit cumplit, biciuit, încununat cu spini şi răstignit, acum două mii de ani – lui Hristos, astăzi, I se aplică acelaşi tratament, într-un mediu cu atât mai umilitor, cu cât are pretenţia de a se numi “mediu intelectual”…Mult mai intelectuali decât mulţi dintre cei prezenţi la emisiunea sus-zisă sunt gunoierii şi vidanjorii – care, deşi au munci atât de murdare şi de umile – după vorbele spurcate, care le însoţesc truda umilă şi dezgustătoare, au bunul simţ să treacă, în Săptămâna Patimilor, pe la biserică, spre a se căi, din rărunchi, pentru îmbălorarea gurii şi a se împărtăşi, apoi, cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Pe când gloata aceasta de “şerpi”-farisei, cu excepţia preotului ortodox (singurul care a protestat vehement că n-a fost informat, anterior, despre conţinutul emisiunii – şi a fost silit să vină de la Sfânta Slujbă a Deniilor, spre a asista la această blasfemie – batjocorire de Dumnezeu; nu acelaşi lucru l-a făcut preotul greco-catolic: cam…iezuit, s-a pliat foarte frumuşel, pe spurcăciunile emisiunii!) – s-a şi fudulit, nevoie mare, cu blasfemiile proferate!

Cine erau cei chemaţi (şi şi veniţi!), spre a-l huli pe Hristos-Dumnezeu, punându-I la îndoială nu doar dumnezeirea, ci şi minima morală de om?!…Păi, conform normelor fariseicului “ecumenism”(un fel de Internaţională Comunistă, cu sediul la New York…), impus de UE, şi conform normelor de blasfemiere ale NEW AGE-ului masonic – au fost invitaţi să-şi “dea cu părerea” (înafară de preotul ortodox şi de cel greco-catolic, deja amintiţi) – un ateu declarat/proclamat (oligofrenul naţional de la “Zece pentru România”, FLORIN IARU – care şi-a trâmbiţat ateismul, cu neruşinare atotsfidătoare, în cinci minute, de şase ori!!! – şi dădea din cap, la replicile părintelui ortodox, ca un parkinsonian în ultimul stadiu de damblageală…), un mozaic (doctor rabin Hary Culer), un musulman, un adventist, o cântăreaţă de muzică uşoară(?), la pensie şi cu ifose de “gnostică rosicruciană” (CORINA CHIRIAC – ruşine, doamnă Chiriac!: I.D. Chiriac, care, după câte ştiu, a fost tatăl dvs., era creştin-ortodox practicant, autor al unor cântece adânc inspirate din ortodoxia româno-bizantină!), un istoric, CRISTIAN BĂDILIŢĂ ( de altfel, cu destul bun simţ şi măsură în afirmaţii – dar ce nevoie mai are Hristos de dovezi istorico-arheologice, după 2.000 de ani de marş spiritual pe planeta Terra, aducând la creştinism până şi pe foştii canibali papuaşi ori pe eschimoşi – numai cu oligofrenii “sticloşi” ai TVR-1, Liviu Mihaiu şi Florin Iaru, a dat chix!) – şi – pentru încununarea Răului, Otrava Otrăvilor – pe Buhuceanu, vestitul comandant al Întunecimii şi Uscăciunii Pământului – Şef al Societăţii Homosexualilor din România – ACCEPT!!! Cum şi despre ce ştia să vorbească acest mutant/deviant? Evident, pentru că el îşi prostituează şi spurcă sufletul şi trupul – se întreba “de ce Hristos n-a fost partenerul târfelor ?”… Îl informăm noi că Hristos era/este alături de toţi bolnavii, de cei mai cumpliţi bolnavi – cu specificaţia că aceşti bolnavi trebuie, totuşi, să facă, şi ei, un minim efort: să-L recunoască pe Cel Ce vine lângă ei…

Şi nu ajungea că Mihaiu l-a pus pe fiecare dintre invitaţi să dea cu piatra in Iisus, din punctul de vedere al unor religii şi gnoze care îl consideră pe Hristos doar un oarecare profet “zdrenţuros” – ci a avut ambiţia prostească să declare că vrea să “încingă” şi mai tare cearta/disputa(???), pentru sporirea “ratingului”, prin scandal!, adică să-l umilească şi batjocorească, să-l facă pe Iisus să soarbă până la drojdia drojdiei paharul Răstignirii şi Morţii – deplin!!! – şi a insistat, cu o obstinaţie demnă de o cauză mai bună, asupra Codului lui da Vinci – carte şi film; până şi oligofrenul de Iaru s-a enervat, spunând că romanul este un fiasco, din punct de vedere artistic! – dar Mihaiu – dă-i şi dă-i! – nu s-a lăsat nici mort, până n-a obţinut, cel puţin parţial, (cvasi)confirmarea majorităţii celor prezenţi (cu excepţia preotului ortodox, a predicatorului adventist şi a lui Bădiliţă… – greco-catolicul s-a eschivat, ca Sfinxul…) – că ciolanele descoperite de păcălicii de Cameron şi Simcha Iacubovici, “plantate”pe la mahalalele Ierusalimului (şi nu altădată, ci AZI-2007!!! – când se produce cel mai furibund şi dezgutător atac mondial împotriva creştinismului!!!), dovedesc că Iisus s-a căsătorit cu Maria Magdalena, şi fiul lor a fost Iuda!…

Iar întrebarea “de bază” a agramatului fariseu (recunoaştem, este o gravă contradicţie în termeni!) Mihaiu a fost: ”Cu ce schimbă lucrurile, REALITATEA(auzi!!!) că Hristos a avut nevastă şi copii?” – după care au urmat, din gura lui, plină de sforăituri “intelective”(!!!), elucubraţii, care mai de care, cu privire la “ghiftuirea şi îmbătarea” lui Hristos, care “chefuia” cu “toţi”vameşii – şi ce pupături desfrânate, pe gură, îi “acorda” Iisus – Mariei Magdalena (“preferata”…) etc. etc.

Scriitorul şi eseistul Dumitru Matală, în numărul 3(35), pe martie 2007, din revista Pro-Saeculum, se întreba de ce să se revolte lumea, faţă de cartea lui Dan Brown (Codul lui da Vinci), respectiv faţă de cea a lui Jose Saramango (Evanghelia după Isus Cristos), că doar ştiut este că Iisusul de acolo (din cărţi) este o ficţiune, este alt personaj decât cel al Sfintelor Scripturi etc. Am fi vrut tare mult ca domnul Matală să vadă emisiunea din marţea Săptămânii Negre – mai exact benzile/croluri, care conţineau părerile telespectatorilor: stimate domnule Matală, dvs. cereţi unui popor, ajuns cvasianalfabet moral, şi, mai ales, unui tineret buimăcit de virtualitatea Internetului, să înţeleagă subtilităţile diferenţei dintre realitate şi ficţiune? Vai, cât de mult greşiţi! Scrolurile de marţi seară erau pline, în proporţie de cca. 60%, de “problematizări”, opintite “intelectual” (fireşte, complet agramate, dar tare fudule!), cu privire la “nevasta şi copiii lui Hristos”…

Aşa că, dacă nici măcar preotul ortodox nu a fost în stare, năucit de blasfemiile care plouau în jurul său, să lămurească “cu ce schimbă lucrurile o nevastă şi făcutul de copii”, de către Hristos-Dumnezeu, ne simţim nevoiţi (având în vedere că subsemnatul este dascăl-profesor, deci responsabilul cu sufletele şi minţile tinerilor…) s-o facem noi: Hristos nu poate fi Dumnezeu şi, deci, nici nu poate mântui pe nimeni, nici pe el însuşi măcar, decât dacă este “precum Mielul” – adică, asta înseamnă: DESĂVÂRŞIT ÎN NEVINOVĂŢIE!!! Or, sexualizarea/sexualitatea (lui Adam-Eva, apoi transmisă întregii istorii a umanităţii terestre!) este expresia Întâiului şi SUPREMULUI PĂCAT!!! (de cvasi-ruptură a Omului DINTRU DUMNEZEU) – de aceea, a şi adus, în lume, Moartea! Deci: cineva încărcat/complăcut/ înverşunat în Păcatul Originar al Omului (de ce credeţi, oare, că Biserica Creştină insistă atâta, şi pe drept cuvânt, pe “IMACULATA CONCEPŢIUNE”?) nu se numeşte nici Dumnezeu, nici Mântuitor – ci SATANA. Ca urmare, demersul emisiunii celui căruia îi put mintea şi sufletul, zis Mihaiu, urmărea satanizarea telespectatorilor! (mă refer la acei telespectatori neavizaţi, necatehizaţi, neinstauraţi în Adevărul Scripturistic-Revelat!). Cu privire la Adevăr – oligofrenul naţional, Florin Iaru, a dat din el un adevăr, despre care habar n-avea că se întoarce împotriva sa (el voia să argumenteze necesitatea maximei toleranţe/relativizări, până la surzenia totală a Adevărului şi a Sufletului…): “Adevărul tău n-are nimic de-a face cu adevărul celorlalţi!”

Just, tovarăşe! Dacă tu crezi că acolo, în emisiunea cu intenţii clar satanizante, s-au spus niscaiva adevăruri – ele n-au nici în clin şi nici în mânecă, cu noi, cei care mărturisim credinţa în Dumnezeu-Hristos (fără rezerve, fără orgolii prosteşti, îngâmfat-luciferice, de “a fi mai interesant”, mai “circar/spectaculos” şi mai “deştept” decât “turma” – şi fără blasfemii)!

Cu ce drept aţi adunat voi, ignoranţii ticăloşi (însetaţi de “glorie-rating” – glorie de GOGOAŞĂ/NEANT!!!), de la TVR-1, în Săptămâna Patimilor, pe Răstignitorii şi Batjocoritorii lui Hristos – ai Dumnezeului nostru, de români ortodocşi??? Avea/are Dumnezeu-Hristos nevoie de alţi mărturisitori ai Săi, decât cei cu suflet (nu cu gură!!!) de creştini? Dacă vreun creştin-ortodox ar îndrăzni să meargă, să zicem, la Zidul Plângerii, din Ierusalim, şi să-şi bată joc, prosteşte, de “bâţâielile cvasi-epileptice”(am citat!), ale evreilor ortodocşi, care nu-şi uită durerea dărâmării Templului Sacru – ce credeţi voi, mangosiţilor, c-ar păţi? Ar fi decorat de Asociaţia Profesioniştilor din Televiziune???!!! Nu prea cred: s-ar stârni cel mai monstruos scandal mondial, ţara care ar fi trimis (oare?) pe-acel prost, care să-şi bată joc de durerea şi credinţa evreilor, ar plăti, întâi, în bani grei, apoi în persecuţii nesfârşite şi embargouri comerciale nelimitate (şi ar fi trecută, ca Germania interbelică, pe lista ţărilor care trebuie prefăcute în “păşune pentru vacile texane” – cf. filmul american Scandal internaţional, cu Marlene Dietrich…). Şi credeţi că noi, ortodocşii bizantini NORMALI, am lua partea prostului? Vă garantez că nu – şi bine am face: cu ce drept s-a dus prostul acela acolo, la “ei”/evrei, să-i jignească în sufletul/sensibilitatea lor religioasă, în forul lor cel mai adânc interior???

Sau dacă vreun ortodox bizantin s-ar duce la Mecca, să-şi bată joc de mulţimea de musulmani, care adoră aerolitul cel negru şi sacru, din Templul Kaaba?… – ce-ar păţi, ACOLO??? Fireşte, ar fi, pe loc, lapidat – şi aşa i-ar şi trebui!!! “Zic zău lui Dumnezeu!” Ce-a căutat în sufletul credinţei Islamului/islamicilor?

Îndrăzniţi, hai, încercaţi s-o faceţi pe nebunii, voi, cretinii noştri naţionali atât de “preţioşi” – la Atena, încercând să “puneţi de-o emisiune” contra dogmei creştin-ortodoxe (nici nu contează, ACOLO, dacă o faci în Săptămâna Patimilor sau de…Sânziene…) – încearcă, hai, “deşteptule”, nu te sfii! – dar asta numai dacă ţi-ai făcut, din vreme, testamentul…Grecii nu glumesc, niciodată, ABSOLUT DELOC!!! – cu nimic din ce este grecesc – iar creştinismul ortodox face parte integrantă din fiinţa lor!!! (mă rog, cu anumite “amendamente” de duritate/aroganţă…).

Atunci, ce-i cu noi, românii? Cum de ne pretăm la astfel de “jocuri” cretine, cu chiar duhul şi sufletul nostru? A, da: noi suntem “toleranţi”, daaa… – noi suntem “în spiritul ecumenic” – chemând pe toţi duşmanii lui Hristos, în Săptămâna Patimilor, să-L mai supună o dată Drumului Calvarului, să-L mai răstigneacă ( pentru a câta oară?), în direct şi la oră de vârf, pe Hristos!!!

De fapt, noi n-ar trebui să fim atât de supăraţi pe oligofrenii naţionali ŞTIUŢI – cine nu cunoaşte, de 16 ani, prostia fudulă a lui Mihaiu (de fapt, a întregii găşti de la “Academia Caţavencu”, în frunte cu Dinescu!) şi oligofrenia unui Iaru?! Dar… – B.O.R. ce-a făcut, ca să nu se mai creadă, aceşti debili mintal, “crema intelectualităţii româneşti” – auzi, “ACADEMIA” Caţavencu…! Ptiu!… Te umple de greaţă “toleranţa” românească, până şi cu instituţiile care ar trebui să-i confirme românului, măcar Mintea-Spiritul…Dar, să ne întoarcem: de ce Patriahia Română, după emisiunea de marţi, 3 aprilie 2007, n-a zis nici “mâlc” – iar oligofrenii au rămas cu convingerea că sunt “băieţii deştepţi şi ‘oţi” ai naţiei – iar nu “prostul să ştie că-i prost, şi să nu treacă drept deştept”, cum bine comentează Marin Preda, prin vocea lui Ilie Moromete?!

A fi tolerant nu înseamnă a te lăsa “călărit” – la tine în Ţară, la tine în Casă ! – ba chiar să-i chemi să te “călărească”, pe toţi “vecinii” (şi, uneori, duşmanii! – ba chiar să-ţi placă, mazochist, să “te dai mare “că te “călăresc!…). Acest fel de “toleranţă” se numeşte tembelism, prostie, tâmpenie, sinucidere moral-spirituală!!! Adevărata toleranţă e aceea pe care v-am sugerat-o mai sus: să-i respectăm fiecăruia, Credinţa, Religia – dar ACASĂ LA EL, NU ÎN SPINARE LA NOI!!! Să creadă cât vrea şi în ce vrea, dar la el acasă!!! – nu să-l invit chiar eu, să mă bată şi să mă batjocorească, în Biserica Sufletului şi Neamului meu!!! La mine acasă, într-ale rânduielii Casei Mele – TOLERANŢĂ ZERO!!! Aceasta şi numai aceasta poate însemna AUTENTICA TOLERANŢĂ!!! Doar aşa voi şti să-i respect şi pe alţii, în Casa şi în Sufletul lor!!! Altfel, dacă (îmi) permit batjocorirea Dumnezeului meu, a Casei Sufletului meu – “străinii” (adică nu doar cei de altă situare geografică, ci, în primul rând, de altă situare spirituală) trebuie să se aştepte, de la mine, la batjocorirea şi a lor, a Casei Sufletului lor!!! Dacă pentru Preafericitul Patriarh, emisiunea de marţi seara nu înseamnă nimic şi nu ia măsuri de alarmare spirituală – ar trebui ca, pentru protejarea Casei Sufletului Lor, înşişi “străinii” să împiedice acest “ecumenism” deşănţat – în fapt, BLASFEMIEREA!!! Căci, dacă eu n-am niciun Dumnezeu, voi spurca, uşor, pe toţi dumnezeii celorlalţi!!!

Această atitudine a noastră, din păcate, trebuie înfierată – iar nu, în primul rând, atitudinea mozaicului, musulmanului sau mai ştiu eu cărui reprezentant, al nu ştiu cărei biserici, ori cult, ori secte: e adevărat că eu trebuie să ştiu să mă port, să fiu politicos şi deferent, când sunt în vizită la un străin – dar nu pot zice că mahomedanul sau mozaicul au fost peste măsură de agresivi CU RELIGIA-CASA SUFLETULUI MEU, ÎN EMISIU!NEA DE MARŢI!(dar nu ştiu şi nu pot înţelege de ce trebuiau ei chemaţi, să-mi confirme/infirme Învierea Hristosului… – căci, vorba lui Camil Petrescu, prin personajul Cibănoiu:”Existenţa lui Dumnezeu nu se poate dovedi şi e un păcat s-o explici cuiva…Crezi numai…şi afirmi. Credo in quia absurdum”-?!) – cei agresivi şi, mai ales, instigatori la agresiune spiritual-religioasă, au fost tocmai românii (Mihaiu-Iaru-Buhuceanu), pretins creştini, sau, cel puţin, măcar români – ceea ce ar trebui să însemne ŞI creştini (de fapt, “Spune-mi, cine ţi-a scos ochiul, că adânc ţi l-a mai scos? – Fratele…”).

Deci, acum, în finalul exprimării amărăciunii mele, spun: dacă astfel de lucruri, precum hulirea şi instigarea violentă la blasfemie! – “televizate în direct şi la oră de vârf”, ale Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, se vor mai petrece şi altădată, chemaţi/invitaţi fiind (“ecumenic”, de!… – ca să dea cu piatra în Dumnezeul nostru) “vecinii”… – atunci, “idioţi naţionali” nu vor mai fi perechea Mihaiu-Iaru, sau Uscăciunea Sa Buhuşanu (căci, acum toată lumea ştie cât le poate pielea…) – ci, scuzată să-mi fie afirmaţia adevărată (şi nu doar pentru mine, Adevărul…) – ci NOI – care nu suntem în stare să ne apărăm nu doar “brăţările dacice”, ci nici măcar SUFLETUL NOSTRU (pe care ni-l expunem, fără ruşine, la mezatul televiziunii şi al rânjitorilor străini – în definitiv, pe bună dreptate rânjitori!…

prof. dr. Adrian Botez Şi …

VARIANTA A II-A : AŞA NU!

(…în ciuda tuturor semnelor/accentelor de şarjă parodică, uşor identificabile…)

Luceferii Intelighenţiei Naţionale Româneşti – şi absurda sărbătoare a Paştelui Ortodox…

La TVR-1 (adică, la Sfânta Televiziune Naţională…), în seara zilei de 3 aprilie – adică, în plină Săptămână a Patimilor unuia…unuia numit IISUS HRISTOS (ca rămăşiţă a misticismului primitiv, practicat încă [ sperăm să se rezolve, din rădăcini şi cât mai repede, acest neajuns stânjenitor şi penibil!] – de către cei mai obscurantişti şi mai slabi la minte locuitori ai ţării/planetei Terra !) – în emisiunea Între Bine şi Rău, realizatorul emisiunii, LIVIU MIHAIU (după cum ştim cu toţii, un intelectual de cea mai aleasă rasă, născută de mediul genialoid al Orbitoarei Academii Caţavencu!) a făcut eforturi – un ceas întreg, cu onorabilii săi invitaţi – să pună sub semnul celei mai luminoase atotrelativizări, chipul acestui oarecare Hristos. Noi credem că, deşi emisiunea a scos în evidenţă ce intelighenţie “fortissimo” are România – ea a acordat nejustificat de multă atenţie, acestei rămăşiţe a mentalului burghezo-moşieresc.

Hristos, acest produs vetust, al unor vremuri pe care noi le credeam demult apuse, a fost supus (pe 3 aprilie 2007), din punct de vedere partinic, unui glorios-înnoit şi întrutotul binefăcător Calvar, faţă de cel de la anul 33 şi 6 luni. Scuipat (genial-milimetric direcţionat!), just batjocorit, biciuit (insuficient!), încununat cu spini (rămăşiţă revoltătoare a putredei monarhii!) şi răstignit (de ce nu l-au dat, întâi, afară din Partid?), acum două mii de ani – lui Hristos, astăzi, i se aplică un tratament mai sănătos şi viguros, într-un mediu cu atât mai strălucit şi elitist, cu cât este autenticul mediu al luceferilor intelighenţiei româneşti…

Cu excepţia unui cu totul nevrednic de aşa copleşitoare companie iluministă, anume un pletos şi lăţos preot ortodox (singurul care, cu o primitivă naivitate, a protestat vehement că n-a fost informat, anterior, despre conţinutul emisiunii – şi a fost silit să vină – auzi! – de la Sfânta Slujbă a Deniilor, spre a asista la această “blasfemie” – ne cerem scuze umile pentru redarea acestui cuvânt, ieşit din gura unui barbar popă ortodox! ; nu acelaşi lucru l-a făcut preotul greco-catolic: strălucit iezuit, acesta s-a pliat ADMIRABIL, pe INSPIRATUL subiect al emisiunii!) – toţi ceilalţi s-au întrecut în remarci sclipitoare, referitoare la un…cu totul anonim şi neinteresant – căruia, din nevoie de termeni definibili ai discuţiei, i s-a spus Iisus Hristos”…

Cine erau cei chemaţi (şi şi veniţi!), spre a-l pune sub lupă pe acest oarecare Hristos (cică – iertaţi, rogu-vă, vorba-mi proastă: “Dumnezeu”…bătu-l-ar Natura!…), punându-i la îndoială, în mod exemplar, cu argumente de un rafinament cu totul minunat, nu doar dumnezeirea, ci şi morala de om, neînregimentat, cum se cuvine unui cetăţean modern şi euroatlantic – PARTINIC ?!…Conform normelor ecumenismului actual, cu care, zadarnic (ce vreţi, neam de ţopârlani şi mămăligari…), ne dăscaleşte UE, şi conform normelor sănătoase de blasfemiere ale NEW AGE-ului atotbinefăcătoarei şi atotvizionarei Masonerii – au fost invitaţi să-şi ofere părerea (înafară de neanderthalianul preot ortodox şi de cel serenissim, greco-catolic, deja amintiţi) – un exemplar splendid de ateu declarat (FLORIN IARU – care şi-a făcut cunoscut, discret, ateismul – în cinci minute, DOAR de şase ori!), un mozaic (doctor rabin Hary Culer), un musulman, un adventist, o foarte îndrăgită cântăreaţă de muzică uşoară, cu vaste şi lăudabile cunoştinţe de “gnostică rosicruciană” (CORINA CHIRIAC), un istoric, CRISTIAN BĂDILIŢĂ ( de altfel, cu destul bun simţ şi măsură în afirmaţii – dar ce nevoie mai are acel Hristos de dovezi istorico-arheologice – când poate fi, pur şi simplu, IGNORAT CU SENINĂTATE! – sau să se treacă, urgent, la incinerarea acestei ciume morale, care este Biblia!!!) – şi – pentru încununarea Binelui/Binefacerii şi Prosperităţii românilor/României – pe cel mai stimat om din Europa epocii UE, eminentul şi prolificul Buhuceanu, Şef al Societăţii Homosexualilor din România – ACCEPT!

Şi, evident, nu ajungea că domnul Mihaiu l-a pus pe fiecare dintre invitaţi să dea cu piatra, principial şi tovărăşeşte, în numitul Iisus, din punctul de vedere al unor religii şi gnoze care îl consideră pe Hristos doar un oarecare profet (foarte prolix şi aproximativ!) – ci a avut ambiţia divină să declare că vrea să “încingă” şi mai tare cearta/disputa(???), pentru sporirea “reitingului”, prin “scandalul de clasă”!, adică să înfiereze, proletar, pe numitul Hristos, să-l facă pe acel netrebnic şi zavistnic Iisus să soarbă până la drojdia drojdiei paharul Răstignirii şi Morţii – deplin meritate!! – şi a insistat, cu o obstinaţie de mare demnitate şi profunzime, asupra Codului lui da Vinci – carte şi film; dar, spre durerea şi surprinderea noastră, floarea înflorită a intelighenţiei României, nobilul şi seraficul domn Iaru, s-a enervat, spunând că romanul este un fiasco, din punct de vedere artistic! Însă, din ce în ce mai eminentul intelectual domn Mihaiu – nu s-a lăsat nici mort, până n-a obţinut, cel puţin parţial, (cvasi)confirmarea majorităţii celor prezenţi (cu excepţia barbarului preot ortodox – la ce ne puteam aştepta?!, a predicatorului adventist – cât de condamnabil! – şi a domnului Bădiliţă…- ce-o fi păţit? – iar greco-catolicul, revoltător! – s-a eschivat…) – că ciolanele descoperite de eminenţii savanţi planetari, domnii Cameron şi Simcha Iacubovici, “plantate” în grădina Ierusalimului (şi nu altădată, ci AZI-2007!!! – cât de oportun!!! – când se produce cel mai binecuvântat atac mondial împotriva holerei-leprei-ciumei-SIDEI,, cunoscute, sintetic, sub antediluvianul şi dizgraţiosul nume de “creştinism”!), dovedesc că Iisus s-a căsătorit cu Maria Magdalena, şi fiul lor a fost Iuda!…Minunat! Muzica!!!

Iar întrebarea “de bază” a intelectualului de anvergură cosmică (care este domnul Mihaiu) a fost: ”Cu ce schimbă lucrurile, REALITATEA că Hristos a avut nevastă şi copii?” – după care au urmat, din gura lui, plină de delicată înţelepciune, nestemate “intellective”, care mai de care, cu privire la alte REALITĂŢI: “ghiftuirea şi îmbătarea” lui Hristos, care “chefuia” cu “toţi”vameşii – şi ce pupături desfrânate, pe gură, îi “acorda” Iisus – Mariei Magdalena (“preferata”…) etc. etc.

Scrolurile de marţi seară erau pline, în proporţie de cca. 60%, de problematizări, opintite proletar-intelectual (fireşte, complet agramate! – cum se şi cuvine, într-o dispută care se doreşte/este principială!), cu privire la “nevasta şi copiii lui Hristos”…

Cu maxim respect şi preaplecată sfioşenie, îndrăznim a vă întreba, COPLEŞIŢI DE TOTALĂ ADMIRAŢIE: blagorodnici domni ai Raţiunii româneşti (însetaţi de “glorie-reiting”) – nu încetăm a ne mira de sublima inspiraţie a acestei emisiuni, de la TVR-1: cum de aţi binevoit a o da (emisiunea…) EXACT în Săptămâna Patimilor (înaintea CELEI MAI ABSURDE SĂRBĂTORI : PAŞTELE ORTODOX…), de faţă (ÎN MOD ACTIV!) cu atât de vii şi luminaţi contestatari ai creştinismului, cum sunt onoraţii mozaici, onoraţii musulmani, onorata gnostică muzicală etc.? E, realmente, o initiativă şi o realizare absolut genială şi demnă de a fi repetată obsesiv, până la decreştinarea completă a acestei blestemate Românii ortodoxe “mioriţice”!!!

Felicitări din străfundul sufletului, luminaţilor reprezentanţi ai intelighenţiei româneşti! Străluciţi luceferi, spor la treabă, vă urează mult prea nevrednicul barbar,

prof. dr. Adrian Botez

Reclame

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: