Adrian Botez: “Circul de Stat” – şi a patra Romă

Puţin mi-ar păsa de tembelul show politic al “celor mai importanţi oameni din România”(show-“Circ de Stat”, făcut posibil, prin complicitatea “total devotată” a întregii mass media diversioniste, avide de scandal spectaculos!), dacă n-aş fi convins că, în spatele scenei, se ascund, cu premeditare, faptele cu adevărat grave din/pentru România:

1-nimeni n-a părut să observe (cel puţin aceasta este impresia “semănată” de mass media!) că, de la 1 ianuarie 2007, ROMÂNIA NU MAI ESTE STAT SUVERAN!!!(PRIMA CERINŢĂ, PENTRU ORICE STAT INTRAT IN U.E., ESTE CEDAREA INTEGRALĂ A SUVERANITĂŢII NAŢIONALE pentru care, în treacăt fie zis, strămoşii noştri s-au luptat şi şi-au vărsat sângel, o întreagă istorie…(şi ne vor blestema, cumplit, pentru trădare!) – CĂTRE STRASBOURG-BRUXELLES!!!);

2-nimeni nu pare să observe că, deşi situaţia economică, socială, educaţională, medicală a României se deteriorează pe zi ce trece, până la intrarea în colaps – sindicatele tac, mişcarea sindicală din România “a intrat în adormire”!!! Oameni buni, când statisticile (strecurate, cu greu, printre ştirile eminamente politico-circăreşti), spun despre faptul că anemia populaţiei României a trecut de mult de 80%(deci, pe cale de consecinţă, potenţialul de leucemie al românilor este de peste 80%!!!) – voi vă lăsaţi manipulaţi de Circarii Antinaţionali – Băsescu şi Tăriceanu???;

3-nimeni nu pare a băga de seamă aberaţia ca România să trimită, suplimentar, trupe, pe fronturi străine interesului naţional (în primul rând, în Iraq şi Afghanistan), pe când statele cu interese reale, în zonele respective, ÎŞI RETRAG TRUPELE!!! Oare am devenit “marca” sacrificială a Celei de-a Patra ROME (cea mai blestemată şi infernală, dintre toate!) – Washingtonul?;

4-nimeni nu pare a băga de seamă că, de mai bine de 6 luni, ofensiva împotriva creştinismului (şi a Ortodoxiei, în primul rând!!!), în lume şi în România, a atins cote aberante!!!

Suntem acuzaţi, mereu, cu aroganţă prostească, de “sindromul conspiraţiei”. Dar a ce vă miroase tot acest scenariu, care pică EXACT după intrarea României în U.E. – intrare care, ni s-a spus, ar echivala cu intrarea României în starea de stat civilizat?!…Nu numai că statalitatea României este extrem de incertă (incertitudine alimentată şi de crizele artificiale, de tipul referendumului pentru Ţinutul Secuiesc, sau a lipsirii ţării de Ministru de Externe, pe o perioadă de cca. o lună – probabil că, în noul context, de ţară a U.E., nici nu mai avem voie/nevoie la/de Ministru al Externelor, pentru că am intrat într-o “internalitate”, care seamănă a puşcărie: ni se impun dinafară, sub masca “sugestiilor”, cele mai cumplite şi dezastruoase lucruri, prin care ne sunt “rase” economia, agricultura, comerţul – pur şi simplu, suntem scoşi înafara oricărei pieţe!!! : gripe aviare INVENTATE!!!, ciobanii care trebuie să renunţe la transhumanţă, să-şi ducă oile cu elicopterul etc. – da, komisarii europeni ne vor “rezolva” – în toate sensurile cuvântului…) – dar suntem jigniţi în însăşi fiinţa noastră de popor, negându-ni-se civilizaţia, de parc-am fi o grămadă de zgâiţi, boşimani sau din deşertul Mato Grosso(iar nu cei ce i-au dat lumii pe Brâncuşi, Enescu, Henri Coandă, Nicolae Teslea-istroromanul etc. – cei care au apărat, prin sfinţii noştri voievozi, Muşatini şi Basarabi, Europa CREŞTINĂ(care, din păcate, azi, îşi neagă, fariseic, identitatea spirituală creştină…): cu ce sunt mai civilizaţi occidentalii europeni, la nivel spiritual, faţă de români/estici??? Corupţia majoră există, în formele cele mai grosolane, în toate statele aşa-zis “democratice”(vestice sau estice, deopotrivă!!!) – dar potenţialul de spiritualitate prin religie/credinţă/trăire prin credinţă – a “răposat” demult, în tot Apusul apunător…

Manualul de Istorie a României nu mai are cuvântul “românesc” decât, implicat/implicit, la nivelul titlului. Şi asta, pentru că aşa-zisa “elită”intelectuală, pârât românească, a acceptat să înlocuiască istoria noastră, cu istoria oricui – a NATO, a UE, a Holocaustului/evreilor…

Ni se impută, nouă, românilor, Holocaustul (tare “bănoasa afacere evreiască” – după exprimarea evreului, cu părinţi supravieţuitori ai Auschwitz-ului – Norman Finkelstein, în cartea sa, Industria Holocaustului) – iar Legea 107/2006 condamnă, teribil de democratic(!), delictele de opinie, privitoare la Holocaustul evreiesc (9 state din Europa au acest conţinut revoltător de lege: România, Austria, Cehia (de, “geniul democratic” al lui Vaçlav Havel…), Slovacia, Polonia, Germania(pusă sub”popreală”/botniţă ideologică de 50 de ani de ocupaţie imperialistă americano-anglo-franceză-ruseasco-sovietică – a se vedea chiar filme produse în SUA, pe această temă – dar cu surdină şi “drajeu” hollywood-ian… – precum SCANDAL INTERNAŢIONAL, difuzat de TVR Cultural, luni, 12 martie 2007, ora 20 – în care cântecul lui Marlene Ditriech, alias cântăreaţa de “bombă”, fosta aristocrată germană Erika von Schluetow – printre ruinele înfometatului şi groaznic umilitului Berlin, ocupat de “aliaţi”, cu varianta operativă de a transforma Germania în “păşune pentru vacile texane” spune:”Vă vând arta pe o conservă de porc(…)/Vând tot pe mâncare – ambiţii, convingeri, crezuri, idealuri!”), Franţa, Israel, Lituania. Deja, pe 20 februarie 2006, scriitorul şi istoricul englez DAVID JOHN CALDWELL IRVING, a fost arestat, la vama austriacă, şi condamnat, printr-un proces de O ZI!!! – la închisoare pe 3 ani (risca 10 ani…), pentru că nu nega, dar punea sub semnul întrebării/întrebărilor noţiunea de Holocaust evreiesc. Eu, personal, în articolul Cum poţi deveni antisemit…, publicat în revista Salonul literar-Focşani, Anul VIII, nr. 60 (şi nu numai!) – am demonstrat că e nevoie de mai multă atenţie pentru sensibilitatea şi a altor popoare, înafară de evrei, atunci când se foloseşte, neştiinţific, termenul de “holocaust”: japonezii (ca popor), africanii ori “pieile roşii”/amerindienii (ca locuitori ai unor întregi continente), victime ale exterminării. (Toată istoria LUMII ar trebui interzisă, dacă se interzice negarea Holocaustului evreiesc – căci istoria=O CRIMĂ CONTINUATĂ, de la Cain şi Abel încoace). Or, evreii mai trăiesc, slavă Domnului (şi încă grozav de bine!), şi-au format chiar un stat cu tendinţe profund rasiale şi naziste: veşnica “bombă amorsată”, Israelul!

Este pedepsit delictul de opinie al scriitorului şi profesorului englez Irving – care manifestă o perfect explicabilă suspiciune, un perfect normal scepticism ştiinţific, faţă de un fenomen faţă de care înşişi evreii au serioase dubii şi chiar acuzaţii de manipulare a opiniei publice, folosindu-se o tragedie, în scopuri mercantile (de, năravul din născare…). Dar nimeni nu se gândeşte cu cât mai grav este delictul unui Dan Brown, autorul Codului lui da Vinci, sau al unor James Cameron/Simcha Iacubovici, care descoperă, cică, 10 morminte ale “familiei lui Iisus” ; cât de nevinovat afirmă, aceşti agenţi ai mişcării lui Brian Flemming ( ateul declarat, născut în 1966, în Los Angeles, California – care a scos din mânecă filmul Dumnezeul care n-a fost acolo – 2005 şi a fondat o puzderie de organizaţii, perfect tolerate de toate statele lumii: Echipa ripostei raţiunii – The Rational Response Squad, Război contra Crăciunului, Război contra Paştelui etc. etc. toate mesajele războinic-criminale ale lui Flemming fiind preluate, deosebit de îndatoritor, chiar servil, am spune noi, de către postul Descovery – care, în felul acesta, se descalifică, şi ştiinţific, şi moral!!!) – că “fiul lui Hristos este Iuda”… Iar creştinii zâmbesc, duios… – “Ei, joacă de copii nevinovaţi, teribilişti, nu-i aşa?” NU, nu-i aşa: ori judeci cu aceeaşi balanţă/măsură, şi fapta lui Irving, şi fapta lui Flemming et Co. (cu toate că Flemming et Co. fac infinit mai mult rău decât orice “holocaust” – căci, dacă naziştii germani s-au atins de corpul fizic al evreilor, Flemming et Co.se ating, violent, de Sinea Spirituală a TUTUROR CREŞTINILOR – şi dispreţuiesc, sadic şi sfidător, martiriul a milioane de creştini, persecutaţi şi măcelăriţi, pentru religia lor, nu doar pentru rasă, de Imperiul Roman!!! – şi pun sub semnul morţii spirituale MILIARDE DE CREŞTINI, ACTUALI ŞI VIITORI, DE PE TERRA!!!), ori renunţi la a judeca, pe oricine ar fi “delincventul” – şi te mărgineşti la a asculta şi a moţăi din cap, aromind la focul tuturor putorilor de infern ale Logos-ului terestru actual…Şi contempli, admirativ, tot mai grosolanele şi sfidătoarele PARADE/convoaie ale stârpiturilor şi USCĂCIUNILOR Pământului – HOMOSEXUALII, care încalcă violent legea (aşa firavă şi tembelă, cum e ea…), care le interzice, totuşi, propaganda şi prozelitismul sexual: or, sodomic-infernala “familie” homosexuală nu este altceva decât paroxismul propagandei şi al prozelitismului “gay” – ameninţând însăşi VIAŢA/VIITORUL DE VIAŢĂ AL TERREI!!! N-au decât să se afunde în bârlogul păcatului lor – şi să se roage fierbinte, pentru ca Dumnezeu să-i scape de cumplita pidosnicie (n-avem nimic cu ei, chiar îi compătimim, dacă nu devin sfidători şi oribili, prin manifestare!) – iar nu să iasă, ca în Evul Mediu, leproşii şi să-i atingă, sadic, pe cei teferi, cu buba otrăvită a nenorocirii şi păcatului lor!!! Istoria Infamiei se repetă – dar omenirea nu a învăţat nimic…Eşti, se pare, Omenire – prea bătrână şi obosită… Probabil că meriţi, din plin, SFÂRŞITUL APOCALIPTIC – să te odihneşti… – unde ţi-o hotărî Dumnezeu odihna…

Toate aceste manevre, dinspre Washington şi trecând prin Bruxelles-Strasbourg – afectând întreaga planetă (SUA/Noul Babilon sunt singurul “stat” care n-a semnat tratatul de la Tokio, privind necesitatea protecţiei mediului, prin domolirea “capitalismului turbat”, care nu ţine cont nici de asasinarea Terrei, nici de sinuciderea implicită…) – nu sunt altceva decât IMPERIALISMUL UNEI NOI ROME – din păcate, o “nouă Romă” complet lipsită de spiritul raţional-ingineresc al Vechii Rome…”Noua Romă” construieşte, cu banii noştri, doar autostrăzi (distrugându-ne, parşiv, întregul potenţial economic propriu, dobândit în mai bine de două secole!!!): doar prin acest aspect de jaf şi transport organizat se aseamănă, vag şi mult mai crud, Noua Romă (a patra, după Roma, Bizanţ şi Moscova) – cu Roma de altădată, atât de detestată de toate popoarele a trei continente, încât s-a prăbuşit ca un măgar supraîncărcat cu mârşăvie

Nu altă soartă decât dispreţul şi violenţa cumplit pedepsitoare ale istoriei o aşteaptă şi pe “Noua Romă”– precum şi pe cozile ei de topor, care-şi trădează Neamul/Neamurile lor sacru/sacre, pentru comisioane otrăvite şi posturi înalte…Şi lui Iuda i s-au promis multe, dacă-şi trădează Învăţătorul… – dar acela, IUDA, a avut măcar restul de bun-simţ disperat de a azvârli, în praful templului lui Caiafas, cei 30 de arginţi ai “vânzării” de Dumnezeu…Eu nu văd nici măcar acest rudiment de conştiinţă, la tembelii şi iresponsabilii noştri guvernanţi, mai “periaţi” sau mai mârlani, ai zilelor şi vremilor noastre apocaliptice…

prof. dr. Adrian Botez

Reclame

Comentariile sunt închise.

%d blogeri au apreciat asta: